Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednou z aktivit příznivců slunečních hodin je evidence hodin na pevných stanovištích (nepřenosných) v příslušné oblasti. Ta si klade za cíl vytvořit databázi obsahující ke každým zjištěným hodinám co nejvíce údajů.

Aby získané informace byly přístupné co širšímu okruhu zájemců, publikujeme je na internetu. Díky zpřístupnění vzniklé databáze lze provádět aktualizaci a doplňování zveřejněných údajů.

Vytvoření kvalitní evidence je časově, organizačně i finančně náročné. Předpokládá široký sběr informací.

U katalogů vydaných knižně s postupujícím časem stále více a více údajů přestává odpovídat skutečnosti. (Vzhled hodin se mění působením povětrnostních vlivů a lidského faktoru). Závisí pak na majitelích objektů či nemovitostí, zda bude funkce hodin při stavebních úpravách nebo po jejich poničení vandaly obnovena. Mnohde hodiny zanikly při opravě fasády nebo současně s budovou. 

Katalog v elektronické verzi

Zatímco tištěná podoba katalogu je aktuální jen v době vydání (knižní vydání zahrnuje stav ke dni 12. 8. 2004), katalog publikovaný na webu umožňuje provádění průběžné aktualizace. Navíc aktualizovaná verze je rychle dostupná. To vede zahraniční spolky zabývající se slunečními hodinami k tomu, že zpřístupňují katalogy ve zjednodušené podobě na síti www.

Katalog vznikl díky nadšení několika jednotlivců a za pomoci spusty dalších osob, které svými informacemi a fotografiemi přispěli. Je umístěn na stránce http://www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html. Zahrnuje území České republiky, je doplněn o Slovensko a hodiny z dalších 49 zemí. Dne 2. února 2022 zahrnoval celkem 6 994 hodin. Z České republiky zde bylo 4437 hodin, 412 z Polska, 363 z Rakouska, 333 ze Slovenska, 347 z Německa, 285 z Itálie, 253 z Francie, 88 ze Švýcarska, 90 z Velké Británie, ...  Stav hodin k uvedenému dni dokumentovalo 33 022 obrázků na kterých se podílí celkem 1 431 autorů foto a 63 dalších (informace bez foto).

Pokud můžete, zkuste nám pomoci při jeho zdokonalování. Jsme vděčni za všechny doplňky a připomínky (jak k obsahu databáze, tak k programovému řešení, přístupnosti k údajům, součinnost s různými prohlížeči atd.).

V katalogu mohou být zkreslené či nepravdivé informace. Nejsme schopni ověřit jednotlivé údaje, které nám byly sděleny nebo které jsme převzali z diplomových prací.
 

Pokud s námi navážete spolupráci a prověříte informace ze svého bydliště, pracoviště nebo záznamy z míst, která navštívíte, uvítáme to.